நியூயார்க் இல் Museums

நகர் படிம அருங்காட்சியகம் (நியூ யார்க்)

9.0/10

நகர்படிம அருங்காட்சியகம் (Museum of the Moving Image) நியூயார்க் நகரத்தின் குயின்சு பரோவில் அசுடோரியாவில் அமைந்துள்ள ஊடக அருங்காட்சியகமாகும். இது தற்போது காப்மேன் அசுடோரியா இசுடூடியோசு என அறியப்படும் முன்னாளையக் கட்டிடத்தில் உள்ளது. இந்த அருங்காட்சியகம் நகர்படிம அமெரிக்க அருங்காட்சியகம் என 1988இல் துவங்கப்பட்டது. மார்ச் 2008இல் $67 மில்லியன் செலவில் விரிவாக்கப்பட்ட இந்த அருங்காட்சியகம் சனவரி 2011இல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. இந்த விரிவாக்கத்தை கட்டிட வடிவமைப்பாளர் தாமசு லீசர் வடிவமைத்திருந்தார்.


வகைகள்:
கருத்தை கூறு
உதவிக்குறிப்புகள் & குறிப்புகள்
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
Andre Plaut
6 June 2015
This museum is unbelievable. It's beautifully curated, interactive, and engaging. You could easily spend 3 or 4 hours here, especially if you're into film & television.
Erik Cintron
25 February 2013
In Astoria this museum is a homage to all movies,video game and how they came to be. The different eras and actors and important figures through out cinema. A lot of hand on exhibits. Great for kids
Betsy Lowther
19 March 2015
Here for Mad Men (or a movie)? Stay and explore the neighborhood (especially the food). I love Mamu Thai at 36th Ave. & 36th St. (they have a great food truck but this is their newer permanent spot).
Emily Giglierano
17 January 2017
Membership at the museum gets you the chance to see independent and/or international films you might have missed and classics you already love or have always meant to see--all on the big screen.
Trae F
17 May 2015
The Mad Men exhibit alone is worth the visit. The museum itself is a real gem.
PavlX
18 July 2018
A wonderful museum on the history of moving images in a city where so many classic films were shot.From Scorsese to Star Wars,video games to kinetoscope,it provides a uniquely immersive experience
இருப்பிடம்
வரைபடம்
முகவரி

36-01 35th Ave, Astoria, NY 11106, ஐக்கிய மாநிலங்கள்

திசைகளைப் பெறுங்கள்
திறந்த நேரம்
Wed-Thu 10:30 AM–5:00 PM
Fri 10:30 AM–8:00 PM
Sat-Sun 10:30 AM–6:00 PM
தொடர்பு
குறிப்புகள்

Museum of the Moving Image Foursquare இல்

நகர் படிம அருங்காட்சியகம் (நியூ யார்க்) Facebook இல்

Lenox Ave Unit 1 by Luxury Living Suites

தொடங்கி $397

Upper West Brownstone Unit 1 by Luxury Living Suites

தொடங்கி $345

Lenox Ave Unit 2 by Luxury Living Suites

தொடங்கி $0

Lenox Unit 3 by Luxury Living Suites

தொடங்கி $0

Lenox Ave Unit 4 by Luxury Living Suites

தொடங்கி $371

Lenox Ave Garden Unit by Luxury Living Suites

தொடங்கி $345

அருகிலுள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்ட காட்சிகள்

அனைத்தையும் பார் அனைத்தையும் பார்
விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Kaufman Astoria Studios

The Kaufman Astoria Studios is a historic movie studio located in the

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Roosevelt Island Bridge

The Roosevelt Island Bridge is a lift bridge that connects Roosevelt

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Queensboro Bridge

The Queensboro Bridge, also known as the 59th Street Bridge, is a

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Robert F. Kennedy Bridge

The Robert F. Kennedy Bridge (formerly the Triborough Bridge) is a

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Greenpoint Avenue Bridge

The Greenpoint Avenue Bridge is a drawbridge that carries Greenpoint

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Pulaski Bridge

The Pulaski Bridge in New York City connects Long Island City in

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Gantry Plaza State Park

Gantry Plaza State Park is a state park on the East River in the

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Ward's Island Bridge

The Ward's Island Bridge, also known as the 103rd Street Footbridge,

இதே போன்ற சுற்றுலா தலங்கள்

அனைத்தையும் பார் அனைத்தையும் பார்
விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
அறிவியலுக்கும் கலைகளுக்குமான நகரம்

அறிவியலுக்கும் கலைகளுக்குமான நகரம் (ஆங்கில

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Evergreen Aviation & Space Museum

The Evergreen Aviation & Space Museum is an aviation museum which

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Melbourne Museum

Melbourne Museum is located in the Carlton Gardens in Melbourne,

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
National Space Centre

The National Space Centre is one of the United Kingdom's leading

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
The Tech Museum of Innovation

The Tech Museum of Innovation, or simply The Tech, is a museum located

ஒத்த எல்லா இடங்களையும் காண்க