பார்சிலோனா பெருங்கோவில்
00:25
திருக்குடும்பப் பரிகாரப் பேராலயம், எசுப்பானியா
01:00
Torre Agbar
01:10
Montjuïc Cable Car
01:20
Torre Jaume I
01:27
Magic Fountain of Montjuïc
01:40

Barcelona GO!

In few other cities is it possible to walk from spectacular location to spectacular location. I had a fantastic time adventuring around Barcelona's winding streets making this film.
கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
பார்சிலோனா பெருங்கோவில்
ஸ்பெயின்

பார்சிலோனா பெருங்கோயில் அல்லது புனித எலுலேலியா பெருங்கோவில் (எசுப்ப

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
திருக்குடும்பப் பரிகாரப் பேராலயம், எசுப்பானியா
ஸ்பெயின்

திருக்குடும்பப் பரிகாரப் பேராலயம் (சக்ராடா பமீலியா, Basílica i Temple

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Torre Agbar
ஸ்பெயின்

Torre Agbar சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக, Skyscrapers ஒன்றாகும

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Montjuïc Cable Car
ஸ்பெயின்

Montjuïc Cable Car (Español: Teleférico de Montjuïc) சுற

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Torre Jaume I
ஸ்பெயின்

Torre Jaume I சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக, Towers ஒன்றாகும் Bar

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Magic Fountain of Montjuïc
ஸ்பெயின்

Magic Fountain of Montjuïc (Español: Font màgica de Montjuïc) சுற