ஹேகியா சோபியா
00:04
Galata Tower
01:15
Sultan Ahmed Mosque
01:40

Istanbul

Travel highlights from Istanbul May 2015. Shot at the Hagia Sophia, Blue Mosque, and Topkapi Palace.
கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
ஹேகியா சோபியா
துருக்கி

ஹேகியா சோபியா துருக்கியின் தலைநகரமான

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Galata Tower
துருக்கி

Galata Tower (Türkçe: Galata Kulesi) சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக,

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Sultan Ahmed Mosque
துருக்கி

Sultan Ahmed Mosque (Türkçe: Sultan Ahmet Camii) ச