லூசினிக்கி அரங்கு
00:38
மாஸ்கோ அரசுப் பல்கலைக்கழகம்
00:44
TsUM (Moscow)
00:57
Triumphal Arch of Moscow
01:01
Poklonnaya Hill
01:06
Victory Park (Moscow)
01:10
Площадь Васильевский Спуск
01:25
கிரெம்லின்
01:28
கிறிஸ்து மீட்பர் பேராலயம்
01:34
செஞ்சதுக்கம்
01:50
Bolshoi Theatre
01:54
Manege Square
01:58
State Historical Museum
02:08
Lenin's Mausoleum
02:25
Monument to Minin and Pozharsky
புனித பசில் பேராலயம்
02:33
White House, Moscow
02:44
Moscow Manege
02:50

Moscow Hyperlapse

Winter Moscow hyperlapse.
கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
லூசினிக்கி அரங்கு
ரஷ்யா

லூசினிக்கி அரங்கு (Luzhniki Stadium, உருசிய மொழி: стадион «Лужни

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
மாஸ்கோ அரசுப் பல்கலைக்கழகம்
ரஷ்யா

மாஸ்கோ அரசப் பல்கலைக்கழகம் (Lomono

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
TsUM (Moscow)
ரஷ்யா

TsUM (Moscow) (Русский: ЦУМ) சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக, Interest

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Triumphal Arch of Moscow
ரஷ்யா

Triumphal Arch of Moscow (Русский: Триумфальные ворота (Москва)) ச

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Poklonnaya Hill
ரஷ்யா

Poklonnaya Hill (Русский: Поклонная гора (Москва)) சுற்றுலாப

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Victory Park (Moscow)
ரஷ்யா

Victory Park (Moscow) (Русский: Парк Победы (Москва)) சுற்று

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Площадь Васильевский Спуск
ரஷ்யா

Площадь Васильевский Спуск சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரு

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
கிரெம்லின்
ரஷ்யா

கிரெம்லின் (Kremlin) (Russian: Кремль) என்ற உருசிய சொல் கோட்டை அ

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
கிறிஸ்து மீட்பர் பேராலயம்
ரஷ்யா

கிறிஸ்து மீட்பர் பேராலயம் (Cathedral of Christ

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
செஞ்சதுக்கம்
ரஷ்யா

செஞ்சதுக்கம் (Russian Красная площадь, Krasnaya ploshchad) ர

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Bolshoi Theatre
ரஷ்யா

Bolshoi Theatre (Русский: Большой театр) சுற்றுலாப் பயணிகளை

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Manege Square
ரஷ்யா

Manege Square (Русский: Манежная площадь (Москва)) சுற்றுலாப்

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
State Historical Museum
ரஷ்யா

State Historical Museum (Русский: Госуда

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Lenin's Mausoleum
ரஷ்யா

Lenin's Mausoleum (Русский: Мавзолей Ленина) சுற்றுலாப் பயணிகளை க

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Monument to Minin and Pozharsky
ரஷ்யா

Monument to Minin and Pozharsky (Русский: Памятник Минину и Пожар

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
புனித பசில் பேராலயம்
ரஷ்யா

அகழியின் மீது அமைந்துள்ள மிகவும் தூய இறையன்னையின் பாதுகவலின் முதன்மை

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
White House, Moscow
ரஷ்யா

White House, Moscow (Русский: Белый дом (Москва)) சுற்றுலாப் பயணிகளை க

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Moscow Manege
ரஷ்யா

Moscow Manege (Русский: Манеж (Москва)) சுற்றுலாப் பயணிகள