யோசெமிட்டி தேசியப் பூங்கா
00:01
Half Dome
00:20

Yosemite HD

This video is a collaboration between Sheldon Neill and Colin Delehanty. All timelapses were shot on the Canon 5D Mark II with a variety of Canon L and Zeiss CP.2 Lenses.
கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
யோசெமிட்டி தேசியப் பூங்கா
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு

யோசெமிட்டி தேசியப் பூங்கா (Yosemite National Park, j

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Half Dome
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு

Half Dome சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக, Mountains ஒன்றாகும்